---

лллллллллллллллллллллллллллллл ллллл ллллл лллл сœ’€K GŽч сс лллл лллл лллл лллл ухы‰ 1 лллл лллл лллл лллл лллл лллл лллл ллллл ллллл лллллл лллллл Г Г ГŒœы€„ч 3.90 ллллл ллллл ’€‹ы_‹€ ыŒчљ РФСФй лллллллл €H™ § лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл лллллллллл лллл лллллллллл лллллл лллллл лллллл лл лллллл лл лллллллл 1* (20!)-YOU-SUCK лллллллл EliTe MaIL 2* (20!)-REAL-BAD лллллллллл -=( NO LEECHES )=- лллллллллл FL, PA, NY, CA 2 RinGdoWN 9600's лллллллллллл CoNNexioNs 1 LocAl 57000 !@ лллллллллллл -0+ DaY WarEZ лл‡‹ы_Ÿœˆhлл Sysop - Exodus

---

The views and opinions stated within this web page are those of the author or authors which wrote them and may not reflect the views and opinions of the ISP or account user which hosts the web page. The opinions may or may not be those of the Chairman of The Skeptic Tank.

Return to The Skeptic Tank's main Index page.

E-Mail Fredric L. Rice / The Skeptic Tank